Home

 

9 8

1

7. ANTONIE VAN ACHELEN, Schepen in 1524 en 1530

2

8. HENDRIK VAN ACHELEN, Schepen in 1527

3

9. IGRAM VAN ACHELEN, Schepen in 1494. Op gevorderde leeftijd bekleedde hij nog van 24 Mei 1546 tot 25 Sept. 1550 het ambt van Gasthuismeester. Hij volgde in dat ambt op Daniel van Vlierden, die aan de pest was gestorven. Zijn opvolger was Mr. Peter van Os

4

10. JAN VAN ACHELEN, Schepen in 1490 en Lieve-Vrouwebroeder, overleden in 1496

5

11. WILLEM VAN ACHELEN, Schepen in 1497,1508 en 1533, Na het hevig oproer te 's-Hertogenbosch in 1525, wegens de betaling der stedelijke belastingen, waarvan de kloosters waren vrijgesteld, benoemde de regering den 8e Aug. van datjaar een commissie uit haar midden, om met de kloosters een overeenkomst te sluiten tot het betalen van lasten, uitgenomen dat der Minderbroeders en Zusters van Orthen, die daarvan vrij bleven. Deze commissie bestond uit de Schepenen Mr. Dirk de Borchgrave Dirkzn. en Jan de Bever, de Raadsheren Willem van Achelen, Jonker Mr. Jan van Vladeracken, Heer van Geffen, Henderik Kuysten en Goyaart van Middegael, de Dekenen der Ambachten Jan van Strijp, Wouter van Lith en Jan Lombaerts, en als secretaris Mr. Marten de Greve. Willem van Achelen was lid der L.-V.-Broederschap

6

12. WILLEM VAN ACHELEN. Schepen in 1560

 

© R.Kuijsten 2002